CENNÍK

Celodenná starostlivosť len 70 EUR/mesiac, ak si uplatníte príspevok o starostlivosť o dieťa.

 

Celodenná starostlivosť ( 7:00-17:00 )

360 EUR/mesiac + 3,50 EUR/deň strava : desiata, obed, olovrant a neobmedzené množstvo ovocia, pitie

 

Poldenná starostlivosť ( 7:00-12:00 )

300 EUR/mesiac + 3,00 EUR strava : desiata, obed a neobmedzené množstvo ovocia, pitie

 

Nepravidelná starostlivosť - adaptačný pobyt 6 EUR/h, max 40 EUR/deň

krtko

Ak dieťa nastúpi do škôlky počas mesiaca a nie je nutný adaptačný pobyt, účtuje sa celodenná alikvotná suma z pravidelnej mesačnej sadzby podľa zvoleného typu starostlivosti do konca mesiaca, na ktorú sa od nového mesiaca prejde.